Termeni şi Condiţii

Termeni şi condiţii de folosire

Folosirea, incluzând vizitarea şi cumpărarea de produse de pe site-ul www.editura-dianusa.ro, autentificarea în conturile de client, implică acceptarea termenilor şi condiţiilor detaliate în următoarele paragrafe.

Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, recomandăm citirea cu atenţie a acestor termeni şi condiţii.

Drepturile utilizatorului

David-Diana & Asociaţii s.r.l. garantează utilizatorului că toate datele vor fi gestionate într-un sistem securizat şi doar în vederea bunei desfăşurări a cumpărăturilor. Pe site-ul editura-dianusa.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activităţile care survin prin accesarea contului şi parolei personale. David-Diana & Asociaţii s.r.l. nu poate fi făcută responsabil pentru acţiunile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.

Nu se conferă dreptul utilizatorilor de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, fără acordul scris al David-Diana & Asociaţii s.r.l.

Preţuri

Preţurile de vânzare sunt preţurile afişate în site. Excepţiile sunt specificate clar la fiecare produs afectat în parte. În cazul în care este necesară plata unei taxe de transport, ea este specificată clar în cursul procesului de finalizare a comenzii.

Preţurile se pot schimba în orice moment. Modificările de preţuri nu afectează produsele deja comandate. Un produs aflat în coşul de cumpărături nu se consideră comandat şi nu are preţul protejat de modificări. Se consideră ca fiind comandate produsele din coşul dumneavoastră de după finalizarea comenzii.

Informaţiile introduse de utilizator

Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de firma noastră numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoţii, buletinele informative periodice, etc.

Aveţi dreptul de a ne cere să ştergem informaţiile referitoare la persoana dumneavoastră şi să renunţăm la dreptul de a vă contacta. Puteţi face acest lucru contactându-ne la adresa de email: info@editura-dianusa.ro. Ne obligăm să nu facem publice sau să vindem bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele dumneavoastră personale. Ne angajăm să nu furnizăm adresa dumneavoastră de email unor terţi. Datele personale pot fi transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale, numai la solicitarea justificată a acestora.

Stocuri şi garanţii

David-Diana & Asociaţii s.r.l. nu poate garanta disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afişate. Din acest motiv firma noastră îşi asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs dispare din oferta curentî a furnizorului, cu obligaţia clară de a informa imediat cumpărătorul.

David-Diana & Asociaţii s.r.l. nu poate fi făcută responsabilă de eventualele defecţiuni ale produselor cumpărate de pe acest site. Toată responsabilitatea acestor defecţiuni şi repararea lor revine în sarcina producătorului, importatorului sau service-ului autorizat de acesta. Produsele sunt însoţite de certificatul de garanţie original emis de furnizorul nostru. Valoarea maximă a obligaţiilor firmei noastre faţă de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de noi de la acest client.

Declinarea responsabilităţii

Conţinutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcătuit în strânsă colaborare cu furnizorii produselor prezentate. Din acest motiv, David-Diana & Asociaţii s.r.l. nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate în magazinul nostru, acestea fiind identice cu cele puse la dispoziţia noastră de către furnizorii fiecărei mărci. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu informativ, iar produsele efectiv livrate pot diferi de imagini.

În eventualitatea în care preţul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost greşit introduse în bazele noastre de date sau afişate greşit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, editura-dianusa.ro îşi alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

Despre drepturile de autor

Dreptul de copyright pentru toate informaţiile existente pe acest site sunt deţinute de editura "Dianuşa" (s.c. David-Diana & Asociaţii s.r.l.) sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară a David-Diana & Asociaţii s.r.l.

Toate trade name-urile, trademark-urile, logo-urile şi trade style-urile sunt proprietatea David-Diana & Asociaţii s.r.l. sau a partenerilor săi. Utilizarea adecvată a acestora se poate face numai în contextul produselor şi serviciilor proprietarului mărcilor, nici o altă folosire a acestora nefiind permisă fără o aprobare scrisă anterior.

Litigii

Prin folosirea site-ului (vizitarea sau cumpărarea produselor), utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna 'Condiţiile de utilizare' de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi societatea David-Diana & Asociaţii s.r.l. sau partenerii săi.

În cazul unor eventuale conflicte între David-Diana & Asociaţii s.r.l. şi utilizatori, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.

Dispoziţii finale

Odată cu cumpărarea şi lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat. Societatea David-Diana & Asociaţii s.r.l. îşi asumă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări ale site-ului www.editura-dianusa.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

Societatea nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setaări, etc., şi nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.editura-dianusa.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.

David-Diana & Asociaţii s.r.l. prelucrează date cu caracter personal prin culegerea de la UTILIZATORI/CLIENŢI a datelor personale necesare executării CONTRACTULUI şi se obligă să respecte dispoziţiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Datele obţinute de către David-Diana & Asociaţii s.r.l. vor fi stocate în baze de date, iar David-Diana & Asociaţii s.r.l. va lua toate măsurile pentru protecţia lor împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale.

Pentru executarea CONTRACTULUI, David-Diana & Asociaţii s.r.l. va transmite datele cu caracter personal culese de la CLIENŢI către firma de curierat care va livra produsele precum şi către unităţile bancare prin care vor fi procesate plăţile on-line.

INFORMAŢII LEGALE

RĂSPUNDEREA David-Diana & Asociaţii s.r.l.
David-Diana & Asociaţii s.r.l. nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o pierdere în situaţia în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termene şi condiţii/CONTRACTULUI şi celorlalte instrucţiuni menţionate pe SITE.
David-Diana & Asociaţii s.r.l. nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării SITE-ului precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe SITE.

David-Diana & Asociaţii s.r.l. nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care CLIENTUL sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către David-Diana & Asociaţii s.r.l. a oricărei din obligaţiile sale conform CONTRACTULUI şi pentru daune care rezultă din utilizarea produselor şi serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea produselor.

GARANŢII.
Toate produsele comercializate pe SITE, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt naturale, în ambalajele originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Lipsa certificatului de garanţie al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepţia mărfii pe adresa de e-mail a s.c. David-Diana & Asociaţii s.r.l. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

Reclamaţiile privind deficienţe ale produsului/produselor achiziţionate pot fi făcute trimiţând un e-mail la biroul de competenţă.

FORŢA MAJORĂ.
Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA.
CONTRACTUL este supus legii române. Eventualele litigii apărute între David-Diana & Asociaţii s.r.l. şi CLIENT se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Bucureşti.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.
Toate materialele integrate în acest SITE sunt proprietatea intelectuală a David-Diana & Asociaţii s.r.l. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie să fie vizualizate online. Totuşi, paginile complete ale SITE-ului pot fi tipărite daca sunt destinate a fi folosite în scop strict personal.

Fără a trece cu vederea aplicabilitatea generală a celor menţionate anterior, David-Diana & Asociaţii s.r.l. poate oferi ocazional oportunitatea de a descărca imagini de fundal, economizoare de ecran sau alte programe utilitare din SITE.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin date cu caracter personal se înţelege orice informatie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

David-Diana & Asociaţii s.r.l. înregistrează numai informaţiile cu caracter personal oferite voluntar de către vizitator/UTILIZATOR/CLIENT.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, David-Diana & Asociaţii s.r.l. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORII/CLIENŢII.

David-Diana & Asociaţii s.r.l. respectă dreptul la confidenţialitate datelor fiecărei persoane care accesează SITE-ul.

David-Diana & Asociaţii s.r.l. nu va colecta date personale despre UTILIZATORI/CLIENŢI (nume, adresă, telefon sau adresă de poştă electronică) (numite în continuare "Date Personale") exceptând situaţia în care UTILIZATORII/CLIENŢII înşişi comunică aceste date.

Prin înscrierea pe SITE/efectuarea unei COMENZI şi completarea datelor personale în formularele de înscriere, UITLIZATORII/CLIENŢII declară că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a David-Diana & Asociaţii s.r.l. şi îşi dau acordul expres şi neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate şi utilizate pentru:

  • activităţi de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing privind activitatea David-Diana & Asociaţii s.r.l. şi a terţilor cu care David-Diana & Asociaţii s.r.l. are relaţii de orice natură, la adresele de e-mail comunicate David-Diana & Asociaţii s.r.l.,
  • participarea la concursuri, promoţii;
  • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, administrare, etc);
  • statistici interne necesare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite şi imaginii SITE-ului şi pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoţii, funcţionalităţi şi servicii noi;
  • pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale SITE-ului;
  • cercetări de piaţă;
  • urmărirea datelor de vânzări.

David-Diana & Asociaţii s.r.l. poate face cunoscute aceste informaţii în cadrul dealerilor şi agenţilor săi pentru activităţile menţionate mai sus.

David-Diana & Asociaţii s.r.l. nu va dezvălui nici un fel de informaţie despre UTILIZATORII/CLIENŢII SITE-ului sau fără a primi mai întâi consimţământul expres al acestora în această privinţă. În acelaşi timp însă, poate dezvălui informaţii şi date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege.

Conform Legii nr. 677/2001, UTILIZATORII/CLIENŢII beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a se adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aceştia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul David-Diana & Asociaţii s.r.l..

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa s.c. David-Diana & Asociaţii s.r.l.,  UTILIZATORII/CLIENŢII  îşi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
- o dată pe an, confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate;
- să intervină asupra datelor transmise;
- să se opună prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

COLECTAREA AUTOMATĂ DE DATE CU CARACTER NON-PERSONAL.
În unele cazuri, este posibil ca SOCIETATEA să colecteze informaţii cu caracter non-personal despre UTILIZATORI/CLIENŢI. Exemple de informaţii de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit şi numele domeniului website-ului de unde a fost facută conexiunea la SITE.

În timpul vizionării SITE-ului, David-Diana & Asociaţii s.r.l. va putea stoca anumite informaţii ale UTILIZATORULUI/CLIENTULUI. Aceste informaţii vor fi sub forma unui fişier "Cookie" sau a unui fişier similar. Aceste fişiere "Cookies" ajută David-Diana & Asociaţii s.r.l. să construiască un SITE sau publicitate care să răspundă cât mai bine intereselor şi preferinţelor UTILIZATORILOR/CLIENŢILOR.

Cu cele mai multe browsere de Internet se pot şterge sau bloca fişierele „Cookies” sau se poate primi o atenţionare înaintea primirii unui astfel de fişier. David-Diana & Asociaţii s.r.l. recomandă UTILIZATORILOR/CLIENŢILOR să consulte instrucţiunile browser-ului sau fişierul de ajutor pentru a afla mai multe informaţii despre aceste funcţii.

Condiţii de livrare şi plată

După ce ai studiat produsele şi preţurile, le poţi adăuga în coşul de cumpărături prin apăsarea butonului "adaugă în coş". În coşul de cumpărături se pot aduce modificări asupra produselor şi cantităţilor selectate.

Pentru a putea comanda produsele din coş, trebuie să te autentifici în pagina log-in cu user-ul şi parola tale. Dacă nu ai un cont deschis pe site-ul www.editura-dianusa.ro, îţi poţi deschide unul accesând linkul "creare cont". Nu există minim de comandă!

Plata produselor

Modalităţile de plată acceptate în momentul de faţă sunt:

- plata ramburs;

- plată anticipată prin transfer bancar;

- plată anticipată prin Western Union (diaspora);

- plată prin paypal, credit ori debit carduri.

Costuri de transport

Alege varianta de transport care teavantajează, după cum urmează:

- livrare prin serviciul de curierat rapid (GLS/Nemo).

Costurile aproximative îţi vor fi afişate în cadrul secţiunii "Livrare", înainte de finalizarea comenzii. Costurile sunt calculate funcţie de greutatea coletului şi valoarea rambursului, cu toate acestea, de cele mai multe ori, acestea fiind aproximate de către sistem prin adaos. Înainte de fiecare expediţie, se va comunica clientului costul de livrare cât mai aproape de realitate. David-Diana & Asociaţii s.r.l. îşi rezervă dreptul de a alege varianta de transport cea mai convenabilă, fără a vă prejudicia interesele.

Livrarea

Produsele existente în stoc sunt expediate în mod normal clientului prin firmele de curierat rapid în termen de 24 până la 48 ore de la data validării comenzii.

Pentru produsele care necesită pre-comandă, sau produsele nedisponibile în stoc, livrarea acestora se face după momentul primirii acestora în stoc, în cazul în care comanda rămane fermă.

După expedierea comenzii on-line, vei fi contactat de unul dintre angajaţii noştri, telefonic sau prin e-mail, pentru a stabili împreună cu tine detaliile legate de livrare. Este foarte important să avem datele corecte cu privire la numărul de telefon sau adresa de e-mail  pentru a valida apoi comanda. Pentru acurateţea datelor te îndemnăm să lansezi comanda online şi să verifici datele expediate pentru a nu exista niciun dubiu.

David-Diana & Asociaţii s.r.l. nu va expedia niciun colet fără a confirma cu tine comanda, folosind, pentru acest lucru, toate mijloacele de contact. Comenzile ce nu pot fi validate în decurs de 5 zile, vor fi anulate automat.

Returul Produselor

Returul produselor la cumpărare se face conform legii nr. 130/2000 cu completare şi modificări prin legea nr. 51/2003 cu privire la regimul juridic al contractelor la distanţă:

Art. 7. - (1) Consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.

Art. 8. - În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului de către consumator, comerciantul are obligaţia să ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor.

Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunţării contractului de către consumator.
Costurile de livrare şi de retur ale produselor, vor fi suportate de către client.
Produsul poate fi returnat numai dacă este în condiţii perfecte (inclusiv ambalajul) şi nu prezintă semne de uzură.

Declarăm că desfăşurăm activitatea în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

Tarif: până la 450 RON (inclusiv) 20 RON, TVA inclus (excepţie agabaritice). Peste 450 RON gratis!

David-Diana & Asociaţii s.r.l., C.U.Î. 44077991, O.R.C. J12/1769/2021, str. Principală 32 A, 407226 - Vânători, CJ;
tel: +4 0725-146-033.